JAWATANKUASA DI BAWAH

JKKP UTM PAGOH

SENARAI JAWANTANKUASA

  • Juruaudit Pemeriksaan Tempat Kerja
  • =Jawatankuasa HIRARC
  • Jawatankuasa Media dan Publisiti
  • =Jawatankuasa Teknikal Alam Sekitar
  • Jawatankuasa Pengurusan Aset dan Fasiliti
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.