PENGENALAN

JKKP UTM PAGOH

PENGENALAN

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) UTM Kampus Pagoh diwujudkan/ditubuhkan bagi melaksanakan pematuhan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pematuhan aspek persekitaran. JKKP UTM Kampus Pagoh diketuai oleh Pengerusi yang merupakan Pengarah Kampus dan disertai oleh Wakil Majikan dan Wakil Pekerja yang terdiri dari Bahagian Pentadbiran, Bahagian Teknikal, Bahagian Makmal dan Bahagian Ladang.

OBJEKTIF

  • ๎†Mencegah kemalangan dan masalah kesihatan pekerja di Universiti Teknologi Malaysia-Pagoh
  • =Rancang pemeriksaan berkala ke atas kemudahan keselamatan dan pekerjaan dan merancang pengauditan terhadap tempat, sistem dan prosedur untuk keselamatan pekerjaan.
  • ๎†Melapor dan menyiasat semua insiden yang menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda dan merancang langkah-langkah mitigasi.
  • =Menyediakan dan mengekalkan persekitaran kerja yang baik dan menyediakan peralatan dan kemudahan yang selamat untuk mengurangkan bencana keselamatan dan kesihatan.
  • ๎†Untuk memberikan maklumat terkini kepada pekerja dan menyediakan latihan kesihatan dan keselamatan yang mencukupi.
  • =Mengkaji dan menambah baik aspek keselamatan, kesihatan dan alam sekitar dari semasa ke semasa
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index