PENGENALAN

JKKP UTM PAGOH

PENGENALAN

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) UTM Kampus Pagoh diwujudkan/ditubuhkan bagi melaksanakan pematuhan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pematuhan aspek persekitaran. JKKP UTM Kampus Pagoh diketuai oleh Pengerusi yang merupakan Pengarah Kampus dan disertai oleh Wakil Majikan dan Wakil Pekerja yang terdiri dari Bahagian Pentadbiran, Bahagian Teknikal, Bahagian Makmal dan Bahagian Ladang.

OBJEKTIF

  • Mencegah kemalangan dan masalah kesihatan pekerja di Universiti Teknologi Malaysia-Pagoh
  • =Rancang pemeriksaan berkala ke atas kemudahan keselamatan dan pekerjaan dan merancang pengauditan terhadap tempat, sistem dan prosedur untuk keselamatan pekerjaan.
  • Melapor dan menyiasat semua insiden yang menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda dan merancang langkah-langkah mitigasi.
  • =Menyediakan dan mengekalkan persekitaran kerja yang baik dan menyediakan peralatan dan kemudahan yang selamat untuk mengurangkan bencana keselamatan dan kesihatan.
  • Untuk memberikan maklumat terkini kepada pekerja dan menyediakan latihan kesihatan dan keselamatan yang mencukupi.
  • =Mengkaji dan menambah baik aspek keselamatan, kesihatan dan alam sekitar dari semasa ke semasa
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.